Chúng tôi trên mạng xã hội

Thư Cập Nhật Nhanh Thông Tin Pháp Lý 11/2019

1| Quy định mới về thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử.

Thông tư 66/2019/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 20 tháng 09 năm 2019 để sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Theo Thông tư 66/2019/TT-BTC, thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử được xác định như sau:

 • Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN;
 • Đối với hồ sơ khai thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN;
 • Đối với chứng từ nộp thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận chứng từ nộp thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN;
 • Đối với hồ sơ hoàn thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

​​​​​​​Thông tư 66/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/11/2019.

2| Quy định mới về điều kiện của cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Ngày 01 tháng 11 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung các quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh việc kinh doanh bảo hiểm. Một số điểm mới tại Nghị định 80/2019/NĐ-CP cần lưu ý sau:

 • Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tư vấn bảo hiểm phải đáp ứng một trong các điều kiện về văn bằng, chứng chỉ như sau:
  • Có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm; hoặc
  • Có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm.
 • Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động đánh giá rủi ro bảo hiểm phải đáp ứng một trong các điều kiện về văn bằng, chứng chỉ như sau:
  • Có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm; hoặc
  • Có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về đánh giá rủi ro bảo hiểm.
 • Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động giám định tổn thất bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, tiêu chuẩn như sau:
  • Có văn bằng từ cao đẳng trở lên phù hợp với lĩnh vực giám định;
  • Có chứng chỉ về giám định tổn thất bảo hiểm; và
  • Có ít nhất ba năm công tác trong lĩnh vực giám định.
 • ​​​​​​​Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện về văn bằng, chứng chỉ như sau:
  • ​​​​​​​​​​​​​​Có văn bằng từ cao đẳng trở lên; và
  • Có chứng chỉ về hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm.
Nghị định 80/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây